Domov Seminar november 2008
Seminar november 2008
SDGSS Maribor

Dvodnevni izobraževalni seminar NOVEMBER 2008

Zaščita pred prenapetostmi, strelo in statično elektriko

 


 

KAZALO:

 

I             Pravna ureditev zaščite pred delovanjem strele in uporaba ESE (Early Streamer Emission), PDA, Eliminators in Repeiers strelovodov

              Mitja Vidmar univ. dipl. ing. el.

 

II            Pomanjkljivosti in napake pri gradnji LPS v dnevni praksi

              Igor Lorber univ. dipl. inž. el

 

III           Zahtjevi za niskonaponske električne instalacije s obzirom na veličine struja trećih harmonika

              Zlatko Kosek, dipl. ing. el.

 

IV          Praktični problemi rješavanja statičkog elektriciteta u kemijskoj i farmaceutskoj industriji

              Vladimir Mileta, dipl. ing. el. tehn.

 

V            Nastanek in razvoj razelektritvenega procesa ter vpliv na ščiteni prostor

              Dean Ogrizek, univ. dipl. inž. el.

 

VI          Praktične rešitve ščitenega prostora pri zahtevnih objektih

              Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el.

 

VII         Izenačevanje potencialov v objektih distribucije in energetike

              Peter Kaube, univ. dipl. inž. el.

 

VIII        Obvestila o novostih s področja zaščite pred delovanjem strele, statično elektriko in prenapetostmi

              Prof. Dr. Maks Babuder