Domov

Odpade seminar "Za?ita pred delovanjem strele", ?etrtek, 12. marec 2020


Spotovani!


Na alost Vas moramo obvestiti, da odpade seminar z naslovom ''Za?ita pred delovanjem strele'', ki ga v ?etrtek, 12. marca 2020 v prostorih Instituta Joef Stefan (IJS) reaktor Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani organizira Slovensko drutvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode.
Na osnovi zadnjih dogodkov o Koronavirusu in v skladu z navodili NIJZ in vladnih organov elimo udeleencem predvsem zagotoviti varnost, kar je osnova uspenega seminarja.


Seminar bomo poskusili izvesti v roku dveh mesecev, o ?emer Vas bomo obvestili.
Hvala za zaupanje in veselimo se sre?anja ter strokovne razprave z vami ob novem terminu seminarja.

 

Za?ita pred delovanjem strele - enodnevni seminar

?etrtek, 12. marec 2020

s pri?etkom ob 09.00 uri

Institut Joef Stefan (IJS) - reaktor

Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani

 

Prijavnica in agenda

 

Meritve

Pojav strele in prenapetosti spremlja ivljenje na Zemlji najverjetneje e od vsega za?etka njenega obstoja. Ne glede na to, da se princip delovanja od samega za?etka pa do danes ni spremenil to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kae zelo stohasti?no in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od spoznanj Benjamina Franklina pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih razelektritev in tudi njihovih u?inkov.

Ve? deset tiso? strel se vsako leto sproi na ozemljuSlovenije e ve? je teh, ki se meri v 1000 se vsaki trenutek sprosti na zemeljski povrini. Prisotno je tudi zemeljsko magnetno poljez magnetno poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi tovrstni vplivi obstajajo e od nekdaj. Spreminjajo se bolj ali manj naklju?no.

Mo?an tehnoloki razvoj vsaki dan postavljaja nove zahteve po modernizaciji tehnologij, to je posebno pomembno kjernove mikroprocesorske aplikacije predstavljajo jedro posameznih poslovnih procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi zelo natan?ne analogne tokokroge in operativne funkcije za hitre komunikacije.

Več ...