Domov Društvo
O društvu PDF natisni E-pošta

Meritve

Pojav strele in prenapetosti spremlja življenje na Zemlji najverjetneje že od vsega začetka njenega obstoja. Ne glede na to, da se princip delovanja od samega začetka pa do danes ni spremenil to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kaže zelo stohastično in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od spoznanj Benjamina Franklina pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih razelektritev in tudi njihovih učinkov.

 Več deset tisoč strel se vsako leto sproži na ozemlju Slovenije še več je teh, ki se meri v 1000 se vsaki trenutek sprosti na zemeljski površini. Prisotno je tudi zemeljsko magnetno polje  z magnetno poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi tovrstni vplivi obstajajo že od nekdaj. Spreminjajo se bolj ali manj naključno.

Močan tehnološki razvoj vsaki dan postavljaja nove zahteve po modernizaciji tehnologij, to je posebno pomembno kjer nove mikroprocesorske aplikacije predstavljajo jedro posameznih poslovnih procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi zelo natančne analogne tokokroge in operativne funkcije za hitre komunikacije.

Zaradi svoje strukturne posebnosti elektronskih sestavov so ti postali občutljivi na različne električne vplive, ki jih pogosto označujemo z motnjami ali šumi. Značilno zanje je, da so njihovi časi trajanja, odvisno od vzroka, lahko tudi nekaj nanosekund. V posredno okolico z elektronsko opremo pa se prenašajo prek prevodnosti, induktivnosti, kapacitivnosti in sevanja.

Do katere še znosne mejne vrednosti so motnje še sprejemljive v svojih deviacijah, z amplitudo in časom trajanja, je odvisno od posameznih standardov ali posebnega dogovora med snovalcem procesov in uporabniki.

V svetu se je pri proizvajalcih elektronskih sestavov uveljavila praksa, da morajo vse elektronske naprave, posamezne komponente in podsistemi zadovoljevati standardizacijska priporočila, s preskusi in meritvami pa mora biti potrjena njihova odpornost proti motilnim vplivom.

V strokovni praksi je na področju zaščite pred delovanjem strele zrasel popolnoma nov pogled na kompleksnost uspešne zaščite. V osnovi se je spremenil pogled na snovanje in izvedbo gradnje objektov. V preteklosti smo še v času projektiranja lahko ločeno, neodvisno drug od drugega, projektirali posamezne inštalacije (energija, informatika, varnost, vodovod, ogrevanje itd.), dandanes pa je vse te projekte treba koordinirati v skupni in enotno vodeni akciji pod okriljem zahtev elektromagnetne združljivosti (EMC). Ena sama samosvoja in nekoordinirana rešitev lahko poruši celoten koncept skupnega pristopa. Sistem zaščite pred delovanjem strele načeloma delimo na notranji del zaščite, kjer rešujemo probleme previsokih udarnih napetostnih vplivov na same naprave in na zunanji del zaščite, kjer prestrezamo strelo in skrbimo za odvajanje toka strele v zemljo. Dejansko pa sta oba dela zaščite pred strelo, notranja in zunanja zaščita, ki se lahko tudi medsebojno prepletata, le pomemben strukturni del elektromagnetne združljivosti.

Projektno dobra in koordinirana rešitev pa zahteva v času gradnje in vzdrževanja objekta prav tako dosleden nadzor, do potankosti poznavanje posameznih problemov delovalnega okolja in dosledno izvajanje zastavljenih rešitev. Ena sama napačna povezava lahko uniči ves koncept sistemske rešitve s poznejšimi velikimi materialnimi posledicami.

Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode v svojem imenu nosi dva bistvena vpliva, in sicer statično elektriko in zaščito pred delovanjem strele, že od svoje ustanovitve davnega leta 1967. S svojo dejavnostjo spremlja tovrstni tehnološki razvoj in prav zato sodelavci društva zaradi vse večjih potreb prakse pripravljajo aktualne novosti s področja te stroke za današnji čas.