Domov

Meritve

Pojav strele in prenapetosti spremlja življenje na Zemlji najverjetneje že od vsega začetka njenega obstoja. Ne glede na to, da se princip delovanja od samega začetka pa do danes ni spremenil to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kaže zelo stohastično in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od spoznanj Benjamina Franklina pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih razelektritev in tudi njihovih učinkov.

 Več deset tisoč strel se vsako leto sproži na ozemlju Slovenije še več je teh, ki se meri v 1000 se vsaki trenutek sprosti na zemeljski površini. Prisotno je tudi zemeljsko magnetno polje  z magnetno poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi tovrstni vplivi obstajajo že od nekdaj. Spreminjajo se bolj ali manj naključno.

Močan tehnološki razvoj vsaki dan postavljaja nove zahteve po modernizaciji tehnologij, to je posebno pomembno kjer nove mikroprocesorske aplikacije predstavljajo jedro posameznih poslovnih procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi zelo natančne analogne tokokroge in operativne funkcije za hitre komunikacije.

Več ...