Domov Seminar marec 2013
Seminar marec 2013
 SDGSSVsebina seminarja

 V obdobju po zadnjem seminarju se je nabralo precej novosti. O njih Vas želimo informirati in sicer:

 • na področju uveljavitve NPK smo pripravili spremenjen predlog potrjevanja usposobljenosti preglednikov električnih in strelovodnih inštalacij. Trenutno lahko opravljajo ta dela tisti, ki so si pridobili potrdilo o usposobljenosti do konca leta 2011 in na tej osnovi opravljajo preglede do konca leta 2014;
 • izšel je nov standard o zaščiti pred strelo SIST EN 62305-3, ki prinaša nekaj novosti,ki se bodo uvrstile v popravljene tehnične smernice;
 • obvestili Vas bomo o spremembah oziroma dopolnitvah priročnika "SISTEMI ZAŠČITE PRED STRELO IN PRED PRENAPETOSTMI", ki bo izšel v mesecu aprilu 2013;
 • opozorili Vas bomo na nekatere napake, ki se pojavljajo pri rabi pravilnikov in standardov v praksi, predvsem iz področja dokazovanja skladnosti proizvodov in opravljenih del;
 • iz dnevne obratovalne prakse bomo prikazali pogoste napake, ki jih pri svojem delu napravijo izvajalci del in pregledniki inštalacij.

Na seminar bomo povabili inšpektorje, ki so po pravilnikih zadolženi za nadzor nad izvajanjem pravilnikov. 

 

Program

 •    Spremembe načinov zaščite ob uvajanju novih tehnologij

Prof. Dr. Maks Babuder (EIMV)

 

 •    Izkušnje pri izvajanju inšpekcijskega nadzora

Mag. Jože Dimnik (Inšpektorat za promet, energetiko in prostor)

 

 •    Problemi pravilne rabe pravilnikov in standardov

Mitja Vidmar (SDGSS)

 

 •     Obrazložitev sprememb standarda SIST EN 62305-3:2011, ki nadomešča EN 62305-3:2006 + popr. nov. 2006 + popr. sep. 2008+A11:2009 in vpliv na naše pravilnike in smernice

Mag. Boris Žitnik st. (SDGSS)

 

 •   Problemi nameščanja prenapetostne zaščite v NN omrežjih

Dr. Boris Žitnik ml. (EIMV)

 

 •    Problematika pravilne izvedbe zunanje zaščite pred strelo

Janez Podlipnik (HERMI)

 

 •    Analize najpogostejših napak odkritih pri pregledih

Janez Guzelj (METREL)


Prijavnica