Domov Seminar november 2010
Seminar november 2010
SDGSS Maribor

Izobraževalni seminar NOVEMBER 2010

Zaščita pred delovanjem strele

 


 

KAZALO:

 

I             Nov enotni pristop k obravnavi električnih inštalacij v stavbah in inženirskih objektih

              Mitja Vidmar univ. dipl. ing. el.

 

II            Poročilo o dogodkih v zvezi z ESE strelovodnimi lovilci ICLP 2010

              Mag. Boris Žitnik univ. dipl. inž. el.


III           Pregledovanje in izvajalci pregledov nizkonapetostnih električnih inštalacij

              mag. Rudi Zorko univ. dipl. el. inž., Janez Guzelj dipl. el. inž.


IV          Priporočana izbira zaščitnega nivoja zaščite pred delovanjem strele

              Mag. Boris Žitnik univ. dipl. inž. el.