Domov Seminar april 2015
Seminar april 2015

 SDGSS

Vsebina seminarja

Sreda, 22. april 2015, Institut Jožef Stefan (IJS) - reaktor

SDGSS pripravlja vsako leto obnovitveni in debatni seminar iz širšega  področja zaščite pred delovanjem strele. Na srečanju letos bomo predstavili naslednje vsebine:

-problematiko obravnave indirektnih udarov strele v stanovanjske in druge objekte, ki postaja vse aktualnejša pri priznavanju zavarovalniških škodnih dogodkov in posledično pokrivanja nastalih stroškov in potrebnih sanacij. O vzrokih  diagnostiki bo poročal predstavnik EIMV.

-Skladno z veljavnimi predpisi morajo biti sončne elektrarne opremljene z zunanjim in notranjim sistemom strelovodne zaščite. V tej zvezi bomo obravnavali težave pri gašenju požarov na objektih z nameščenimi sončnimi elektrarnami. Praksa je pokazala na velike nedorečenosti in nenavadne pristope k gašenju tovrstnih požarov. O problemih gašenja  bo poročal gasilec iz terena.

-Svojevrsten napredek smo dosegli pri poenotenju v vsebini preglednih poročil za preglede, preizkuse in meritve električnih in strelovodnih inštalacij. Na objektih z združenimi sistemi različnih vrst inštalacij (strelovodna, električna, vodovodna, informacijska , varnostna, protipožarna).Vsebino preglednega poročila in način obvestila o pregledih za zahtevne objekte elektroenergetskim inšpektorjem, bo predstavil član komisije za potrjevanje poklicnih kvalifikacij NPK.

-Dileme pri tolmačenju slovenske zakonodaje v dnevni praksi so vse večje. Posamezniki in skupine si jih na različne načine tolmačijo, na različnih izobraževanjih, po svoje sebi in drugim. O verodostojni rabi, nas bo informiral in opozoril na napake dolgoletni predavatelj elektrotehniških in drugih predpisov na inženirski zbornici Slovenije.

Zaradi slabe in malomarne izvedbe pregledov inštalacij so elektroenergetski inšpektorji zahtevali kontrolne preglede inštalacij, ki so bili zaupani Elektrotehnični zvezi Slovenije. O rezultatih teh pregledov nas bo obvestil predstavnik EZS s konkretnimi primeri iz prakse.

Na srečanju boste obveščeni tudi o najnovejših dejavnostih iz področja zaščite pred strelo  v TC, IEC in CENELEC- u. Novosti po podal predsednik TC za zaščito pred delovanjem strele.

Program

  •    Indirektni udari strele in analiza

Prof. Dr. Maks Babuder

 

  •    Skladnost rabe veljavne zakonodaje 

Prof. Dr. Maks Babuder, Mitja Vidmar, Mag. Boris Žitnik

 

  •    Ugotovitve kontrolnih pregledov inštalacij

Mag. Rudi Zorko, Mag. Janez Guzelj

 

  •    Vsebina preglednih poročil PKP

Mag. Dejan Senekovič in g. Dean Ogrizek 

 

  •     Problematika gašenja sončnih elektrarn

g. Jože Korent

 

  •   Praktični primeri napačnih izvedb zaščite

g. Boris Podobnik

 

  •    Novosti v TC 81, IEC in CENELEC

    g. Boris Podobnik

 
  •   Problemi pregledov električnih strojev

g. Peter Kaube

 

PRIJAVA