Domov Nekaj splošnega o streli
Karakteristike razelektritvenega procesa

Atmosferske praznitve oziroma strele so nepredvidljiv, mogočen, velikokrat tudi strašljiv naravni pojav. Obvladovanje tega pojava se zdi skoraj nemogoče, pa vendar s primernim pristopom lahko v dobršni meri obvladamo še tako mogočen in strahospoštovan pojav, kot je strela.
Dobro poznavanje nastanka in razvoja razelektritvenega procesa, ki je prikazan na sliki 2.1, je pri tem ključnega pomena.

 

Opis: 211.png

Slika 2.1: Pogled na razelektritveni proces

Nastanek razelektritvenega procesa  in ločevanje naboja