Domov Razli?ni primeri atmosferskih razelektritev
Razli?ni primeri atmosferskih razelektritev

Atmosferska razelektritev oziroma strela vodi do nevtralizacije naboja med nevihtnim oblakom in zemljo. Glede na smer napredovanja strele poznamo dva tipa razelektritve oziroma strele:

  • strela od oblaka navzdol proti zemlji (downward flash),
  • strela od zemlje navzgor proti oblaku (upward flash).

Strele od oblaka navzdol proti zemlji so pogoste na nijih, ravnih terenih z nijimi objekti. Strele od zemlje proti oblaku se pogosteje pojavljajo v gorskem svetu in pri ekstremno visokih objektih (izpostavljeni objekti, kot so telekomunikacijski stolpi ali podobno).

Strelo proti zemlji ali proti oblaku prepoznamo po njenem razvejanju stopni?astega prehajanja oziroma vodilne strele. Razvejanje strele od oblaka navzdol proti zemlji je prikazano na sliki 2.3.1, medtem ko razvejanje strele od zemlje proti oblaku kae slika 2.3.2.

 

Opis: 663px-Lightning_in_Arlington

 

Slika 2.3.1: Primer strele od oblaka navzdol proti zemlji (downward flash)

 

Opis: 1-2

Slika 2.3.2: Primer strele od zemlje navzgor proti oblaku (upward flash)

Pozitivni in negativni razelektritveni procesi