Domov Nastanek razelektritvenega procesa in lo?evanje naboja
Nastanek razelektritvenega procesa in lo?evanje naboja

Celoten cikel nastanka strele se za?ne s separacijo nabojev v nevihtnem oblaku. Kako pride do separacije naboja v oblaku, obstaja kar nekaj teorij, ki skuajo razjasniti uganko, vendar njihova precejnja kompleksnost presega okvire te knjige.

?e poenostavimo in se izognemo zapletenim razlagam, lahko re?emo, da razvoj nevihtnih oblakov povzro?ajo tople zra?ne mase z zadostno koli?ino vlage, ki se zaradi vzgona s precejnjo hitrostjo dvigajo na velike viine. Pri tem pa se delci zraka, vlage in e ?esa v teh masah drgnejo ob delce ledu v nevihtnem oblaku in povzro?ijo separacijo naboja.

 

Opis: nastanek%20nevihtnega%20oblaka

 

Slika 2.1.1: Lo?evanje naboja v nevihtnem oblaku

Z raznovrstnimi poskusi, tudi z letalskimi preleti nevihtnih oblakov, so namre? ugotovili, da je vrh nevihtnega oblaka med 6 in 12 km nad zemljo pozitivno nabit, medtem ko je spodnji konec oblaka na viini 2 do 6 km nabit negativno (slika 2.1.1).

Razvoj razelektritvenega procesa