Domov Razvoj razelektritvenega procesa
Razvoj razelektritvenega procesa

Velike koli?ine naboja v oblaku s prisotnimi vodnimi kapljicami povzro?ajo elektri?na polja, velika priblino 5001.000kV/m, ki obremenjujejo okoliki zrak in pospeujejo proste elektrone do take hitrosti, da ti izbijajo elektrone iz molekul, ki sestavljajo zrak. Tako nastaja vedno ve? nabitih delcev, plaz elektronov, ki potujejo proti zemlji. Plaz elektronov se premika zelo hitro in za seboj pu?a sled dobro prevodnega ioniziranega zraka. Plaz elektronov se po nekaj 10m ustavi, dokler po ustvarjenem prevodnem kanalu ne pride nova poiljka elektronov, ki nadaljujejo proces. Zopet dobimo plaz elektronov, ki ustvari nov krak stopni?astega vodnika (stepped leader) vodilne strele (slika2.2.1).

Posamezni prebojni skoki nastajajo vsakih 40 do 100s na razdaljah okoli 50m. Po vsakem preskoku se ponavadi pri nadaljnjem menja smer preboja, zaradi ?esa se njegovo napredovanje kae stopni?asto. Vsi delni preskoki pa i?ejo svoj nasprotni pol na zemlji ali med samimi oblaki.

Ko se vodilna strela priblia nasprotno nabitim objektom na zemlji na razdaljo nekaj 10 do nekaj 100 m, se na koni?astih delih teh objektov vrednost elektri?nega polja precej pove?a, tako se na teh delih za?nejo tvoriti nasprotno nabiti delni preboji (streamerji) v nasprotni smeri vodilne strele in jo tako krepijo ter polnijo z nasprotnoimenskim nabojem. Ko se dodatni naboj priklju?i v smer vodilne strele, se vzpostavi prevodni kanal ioniziranega zraka med nevihtnim oblakom in zemljo. V tem trenutku se za?ne glavni, najsvetleji in najmo?neji del strele. Ioniziran zrak vodilne strele deluje kot prevodnik, prek katerega se izprazni nabiti oblak.

 

Opis: stepped leader

Slika 2.2.1: Stopni?asti potek strele (t.i. stepped leader)

Razli?ni primeri atmosfeskih razelektritev