Domov Zgodovina društva
Zgodovina društva

TelekomunikacijePrvi začetki delovanja društva so bili v letu 1940 in so bili posledica takratnih razmer, ki je zahtevalo razlago obstoječih predpisov in strelovodne sfere. Med vojno je delo večinoma zamrlo. Po vojni pa so razmere zahtevale ustanovitev posebnega telesa, ki bi dajalo navodila projektantom in izvajalcem in razlago mednarodnih predpisov in normativov. Posebej je bilo pomembno usklajevati tudi izvajanje del na terenu v skladu z zahtevami varstva pred strelo. Taka komisija je delovala neuradno vse do leta 1965, ko so glavni pobudniki Sušek, Barovič, Kafol in Kosmač na zahtevo projektantskih organizacij in obratovalne prakse, dejansko ustanovili društvo, ki je zavzelo vsebino strelo vodnih naprav,  geoelektrike in statične elektrike. Vsi ti problemi so bili ob izgradnji in obratovanju takratnih objektov izrazito povezani, zaradi česar je tudi to delo nekako sodilo skupaj. Kot uradno ustanovljena organizacija je društvo takoj pričelo sodelovati na nivoju jugoslovanskih republik, se povezalo tudi z mednarodnimi enakovrstnimi organizacijami po vsej Evropi, izrazito dobre odnose pa je imelo predvsem s sosednjimi državami Avstrijo, Italijo in Madžarsko.