Domov

Zaščita pred delovanjem strele in zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije  v luči novih Pravilnikov in smernic ( TSG-N-002:2021, TSG-N-003:2021)

 

 

Sreda, 15. december 2021

s pričetkom ob 09.00 uri

 

 

SDGSS ta seminar organizira kot posvet o strokovno teoretičnih problemih in praktičnih izvedbah ter zablodah pri pripravi in nameščanju sistemov zaščite pred delovanjem strele v kombinaciji z ozemljitvami in NN inštalacijami. Predavatelji bodo predstavili novitete na področju tehničnih predpisov ter različne primere iz prakse na področju nizkonapetostnih inštalacij ter zaščite pred strelo. Predvsem se pojavlja vprašanje usklajenosti pravilnikov in smernic z drugimi predpisi in kaj so bistvene spremembe, ki jih prinašata pravilnika in tehnični smernici za projektante, izvajalce, preglednike v praksi.  

 

 

Prijavnica in agenda

 

 

IZ SEMINARJA: 

PROBLEMATIKA RABE PRAVILNIKOV IN TS 2021 za zaščito pred delovanjem strele in NN električnih inštalacij